Jesienią ubiegłego roku zakończono prace związane z urządzeniem przystanku turystycznego w Sułkowicach. W ramach zadania rozebrano oraz przeniesiono dawną, drewnianą kuźnię z ulicy Partyzantów na teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. W tym roku Urząd Miejski wraz z Izbą Tradycji w Sułkowicach planują dostosować obiekt do zwiedzania oraz umożliwić prowadzenie w nim zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Niestety przeniesiona kuźnia nie posiada wyposażenia, które jest niezbędne do zapoznania odwiedzających z wykonywanym w niej niegdyś rzemiosłem oraz historią sułkowickiego kowalstwa. W związku z powyższym zwracamy się prośbą do Mieszkańców posiadających w swoich domach nieużytkowane elementy wyposażenia kuźni kowalskiej oraz materiały fotograficzne starych kuźni o przekazanie ich do Izby Tradycji. Każdy z przedmiotów zostanie opisany i znajdzie swoje miejsce w pokazowej kuźni.

 

Przystanek turystyczny - stara kuźnia kowalska

przystanek turystyczny stara kuźnia kowalska