Punkt konsultacji prawnej w Gminie Sułkowice
Przypominamy o możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie. Usługa udzielana jest każdej osobie fizycznej, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6 - wejście z tyłu budynku.

Godziny przyjęć:

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa  8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 12:00

 
Rejestracja wizyty: 12 274 97 59

Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • informacja o obowiązującym stanie prawnym;
  • informacja o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach (w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym);
  • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.