Urząd Miejski w Sułkowicach pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek:  800 do 1700

wtorek-czwartek:  730 do 1530

piątek:  730 do 1430

 

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek: 800 - 1630

wtorek - czwartek: 800 - 1400

 piątek: 800 - 1300

  

tel. 12 273 20 75, 12 273 21 45, 12 273 25 84

fax: 12 272 14 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-PUAP, adres: /v6i252vype/SkrytkaESP.

 


Bezpośrednie numery telefonów
do pracowników
Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

 

Burmistrz Gminy Sułkowice - tel. 695 665 543

Zastępca Burmistrza - tel. 695 210 371

Sekretarz Gminy - tel. 601 070 504

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa - tel. 797 858 881

Sekretariat Burmistrza - tel. 12 273 20 75 wew. 14

 

Referat Spraw Obywatelskich i USC - tel. wew. 19

 • sporządzenie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie dowodów osobistych
 • działalność gospodarcza
 • potwierdzanie profili zaufanych

Kierownik: tel. 695 665 503

 

Referat Organizacyjny/
Biuro Rady Miejskiej

 • Sekretariat - tel. wew. 14
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji - tel. wew. 36
 • obsługa dziennika podawczego - tel. wew. 35
 • obsługa kadrowa urzędu - tel. wew. 27
 • archiwum zakładowe - tel. wew. 34

 

Referat Finansowy

 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - tel. wew. 15
 • obsługa płacowa Urzędu - tel. wew. 45

Kierownik: tel. 12 273 21 48 wew. 15

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • wymiar podatków i opłat lokalnych, tel. wew. 13, 33

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny - tel. wew. 21, tel. kom. 691 665 591

 • inwestycje i remonty, infrastruktura komunalna
 • drogownictwo, oświetlenie uliczne

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego - tel. wew. 29, 31

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i lokalizacja inwestycji
 • wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości

Kierownik: tel. 723 238 768

 

Referat Ochrony Środowiska

 • ochrona przyrody i środowiska oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne", tel. wew. 20
 • odpady komunalne - tel. wew. 18

Kierownik: tel. kom. 723 471 343

 

Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji - tel. wew. 24

 • oświata i wychowanie /w tym szkoły podstawowe i przedszkola/,
 • kultura, sport, turystyka, współpraca z Sułkowickim Ośrodkiem Kultury oraz stowarzyszeniami i klubami sportowymi

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji - tel. wew. 43, 28

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • współpraca przy tworzeniu i realizacji dokumentów strategicznych Gminy
 • zarządzanie projektami w tym prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu z realizacji projektów
 • prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki informacyjnej Gminy
 • kolportaż Gazety Gminnej "Klamra" 

 

Zamówienia publiczne - tel. wew. 30

 

Ekodoradca - tel. 697 665 508

 

Stanowisko ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi