Do 30 czerwca 2022 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie przez Internet w przypadku posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Jak złożyć deklarację online?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Deklaracje w formie papierowej są dostępne na Dzienniku Podawczym Urzędu oraz poniżej w załącznikach.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni po zamontowaniu kotła. 

Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało karami finansowymi.

 

Załącznik 1: DEKLARACJA - BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Załącznik 2: DEKLARACJA - BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE