Punkty poboru wymazów dla osób, które muszą wykonać test w kierunku COVID-19 w Powiecie Myślenickim:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2 – funkcjonuje 7 dni w tygodniu od 8:00 do 12:00, 12 273 03 03, 12 273 03 02;
  • punkt pobrań wymazów w systemie Drive&Thru w Myślenicach na Placu Targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego - funkcjonuje 7 dni w tygodniu od 13:30 do 15:30, 511 260 682;
  • punkt pobrań wymazów w systemie Drive&Thru w Dobczycach, przy przychodni Specjalmed ul. Zarabie 35C - funkcjonuje 7 dni w tygodniu od 11:00 do 16:30 (od 16:00 realizowane są badania komercyjne). Aby skorzystać z badania należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie pod nr 12 271 09 00 lub 510 090 854.

 

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zamknięcia terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.

            Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

            Ulga przysługuje przedsiębiorcom wymienionym w załączniku Nr 1 do powyższej uchwały.  W celu  uzyskania tej ulgi należy złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice  wraz  z wypełnionym  załącznikiem  Nr 2 do  uchwały.

seniorka rozmawiajaca przez telefon

Informujemy o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego. Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30.