Obrona Cywilna

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to systemowe, skoordynowane i efektywne reagowanie administracji publicznej na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania i nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej, pomocy medycznej i porządku publicznego.

Zarządzanie kryzysowe to 4 zazębiające się fazy:

  1. zapobieganie sytuacjom kryzysowym;
  2. przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań;
  3. reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
  4. usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej

 

Urząd Miejski w Sułkowicach
Stanowisko ds. bezpieczeństwa
Rynek 1, 32-440 Sułkowice
Tel. 12 273 20 75 w.44
kom. 797 858 881
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
fax: 12 272 14 22

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego mieści się w budynku Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice
Tel. 12 37 34 100, 12 37 34 126
Fax. 12 37 34 107, 12 274 43 31

 

NUMERY ALARMOWE

SYGNAŁY ALARMOWE

PIERWSZA POMOC

AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWODZI , BURZ/NAWAŁNIC/SILNYCH WIATRÓW

POLECANE STRONY