29 kwietnia Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice. Dokument ten jest perspektywicznym planem określającym cele i kierunki rozwoju naszej gminy oraz wyznacza zadania jakie stoją przed naszą gminą w najbliższych latach.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, instytucjom, którzy tak aktywnie włączyli się w cały proces prac nad Strategią.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII  ROZWOJU GMINY SUŁKOWICE

Burmistrz Gminy Sułkowice publikuje raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice.

 

Załącznik: Raport końcowy z konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

od listopada 2020 r. trwają prace nad przygotowaniem jednego z najważniejszych dokumentów dla funkcjonowania naszej Gminy - Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice. Dokument ten ma określić pożądane i możliwe kierunki rozwoju, planowane do realizacji zadania oraz wskazać mocne i słabe strony funkcjonowania gminy. Działamy zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z harmonogramem przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia26 listopada 2020 r.  

Na bazie zebranych danych statystycznych, otrzymanych od Państwa formularzy w trakcie konsultacji społecznych, wyników ankiet online powstał projekt Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice.
Od 01.03.2021 r. do 06.04.2021 r. trwać będą konsultacje dotyczące opracowanego dokumentu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem Strategii i wyrażenia swojej opinii na jej temat. Zbieranie uwag odbywać się będzie m.in.  za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem Strategii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Konsultacje dokumentów strategicznych. Zbieranie uwag w formie pisemnej możliwe będzie w dniu 15.03.2021 r. w godz. 12:00-15:00 podczas wyłożenia do wglądu wersji papierowej projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach Rynek 1, 32-440 Sułkowice (Sala Obsługi Klienta).  Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do 06.04.2021 r. do Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i udział w przeprowadzanych konsultacjach społecznych.

 

                                                                                                                     Artur Grabczyk         

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

 

Projekt Strategii Rozwoju wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [LINK]

Na podstawie Uchwały Nr XXX/188/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach od 01.03.2021 r. do 06.04.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice.

Konsultacje będą miały charakter:

- zbierania uwag w formie online, za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem Strategii, uwagi należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- zbierania uwag w formie pisemnej w dniu 15.03.2021 r. w godz. 12:00-15:00 podczas wyłożenia do wglądu wersji papierowej projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice (Sala Obsługi Klienta),

- konsultacji w formie pisemnej z: sąsiednimi  gminami  i ich  związkami,  lokalnymi  partnerami  społecznymi  i gospodarczymi, Zarządem Województwa oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- spotkania online z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice w dniu 22.03.2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii  do opracowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice oraz wypracowanie jej ostatecznej treści.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych konsultacjach.

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach 04.12.2020 r. do 18.12.2020 r. odbędą się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021-2028.

Konsultacje odbywać się będą za pomocą ankiety online skierowanej do Mieszkańców Gminy Sułkowice.

Celem konsultacji jest poznanie opinii Mieszkańców Gminy Sułkowice na temat poziomu życia w niej, oceny różnych aspektów życia na jej terenie, wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji oraz określenia problemów występujących na tym terenie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dostępnym od 04.12.2020 r.