Krajobrazowy rezerwat „Las Gościbia” położony jest na północnych stokach Babicy, w północnej części Beskidu Średniego w miejscowości Harbutowice. Utworzony został w 2001 r. na obszarze 281,46 ha. Obejmuje źródliskowy obszar rzeki Gościbia, rozczłonkowany ośmioma równolegle płynącymi potokami, które łączą się w jeden ciek na wysokości ok. 380 m n.p.m. Koryta strumieni urozmaicone są licznymi progami skalnymi, tworzącymi malownicze kaskady.

 

kaskady na goscibi

Kaskady w źródliskach Gościbi, fot. Piotr Gatlik

Jednymi z najstarszych okazów pomnikowych w Beskidach są dwa słynne cisy im. prof. Mariana Raciborskiego rosnące na północno-zachodnich stokach Babicy w Harbutowicach (Chodnikówka). Za pomnik przyrody uznane zostały już w 1934 roku, jednak podstawę prawną do tego tytułu uzyskały na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w 1954r. Jeszcze przed wojną uważano je za najstarsze w Polsce, a ich wiek szacowano na 2000 i 1200 lat. Jednak badania dendrochronologiczne wykonane w 1998 r. wykazały, że wiek starszego drzewa wynosi 686 lat. Jest to okaz żeński, o pierśnicy 320 cm, wysokości 10,5 m i rozpiętości korony 8 na 9 metrów. Jego pień jest w środku pusty, lecz do niedawna wypełniony był betonową plombą. Miała ona na celu uniemożliwienie rozwoju pasożytniczych grzybów. Pomimo swego sędziwego wieku nadal owocuje.

 

Cisy Raciborskiego w zimowej szacie

 Cisy Raciborskiego w zimowej szacie, fot. Piotr Gatlik

Na północnych stokach Pasma Barnasiówki w miejscowości Rudnik znajduje się unikatowa w kształcie i rozmiarach formacja skalna. Ma ona postać przewieszonej baszty o wysokości 10 m i podstawie ok. 8 x 6 m. W jej przedłużeniu na zachód znajduje się mur skalny o długości 25 m i wysokości 3 do 5 m, podzielony na kilka części szczelinami powstałymi w skutek wietrzenia wzdłuż powierzchni spękań bloku skalnego. Na stoku poniżej skałek zalegają liczne okruchy piaskowca. Malownicza forma powstała w wyniku selektywnego wietrzenia skał. Buduje ją pojedyncza ławica piaskowca istebniańskiego, o miąższości ok. 5 -6 metrów, zapadająca stromo w kierunku południowym.

Diabelski Kamień to jedyny w Gminie Sułkowice pomnik przyrody nieożywionej.

 

Diabelski Kamień - przewieszona baszta

 Diabelski Kamień - przewieszona baszta, fot. Piotr Gatlik