Stowarzyszenie „Wykuci W Sercu Małopolski” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Wspólne kolędowanie przy sułkowickiej choince”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do 4 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku złożyła wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj.; do 20 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Teatr dla najmłodszych w Gminie Sułkowice”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj.; do 29 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Stowarzyszenie „Wykuci W Sercu Małopolski” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Kultywujemy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do 3 grudnia 2021 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„Na ty z kulturą wysoką”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj.; do 17 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).