Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2023”

 

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2022

BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2021”.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022”

 

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.