Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Sułkowice jest wyróżnieniem mającym szczególny charakter wydarzenia oraz podkreślającym jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną. Patronat przyznawany jest wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja wpłynie na promocję Gminy Sułkowice oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

 

Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice

Załącznik 1 - Regulamin obejmowania wydarzeń Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Sułkowice

Załącznik nr 2 – Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem

Załącznik nr 3 – Herb Gminy Sułkowice