HERB

Herb Gminy Sułkowice przedstawia - w polu czerwonym, nad podkową na opak - srebrnego orła z koroną między dwoma złotymi gałązkami cisu z przepaską, dziobem i złotymi szponami. Podkowa to oczywiście - symbol szczęścia, a zarazem symbol Sułkowic, zwanych powszechnie "Osiedlem 1000 kowali".

Autorami projektu są Włodzimierz Chorązki - historyk, heraldyk, medioznawca i pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Tomasz Rokicki z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Orzeł w herbie Gminy Sułkowice przedstawia wzór umieszczony na sarkofagu króla Władysława Jagiełły znajdującego się w katedrze na Wawelu i stanowi nawiązanie do faktu, że Sułkowice były kiedyś wsią królewską, a czerwień w barwie tarczy nawiązuje do barwy królewskiej. Srebrna podkowa jest zarówno symbolem szczęścia, jak i nawiązaniem do tradycji kowalstwa w Sułkowicach. Złote gałązki cisu wskazują na miejscową przyrodę, w średniowieczu Pogórze Wielickie było porośnięte przez cisy. Do dziś ocalały cisy Raciborskiego w Harbutowicach.

W historii Sułkowic znane są jeszcze cztery inne, starsze herby. Najstarszy znany wzór herbu to odcisk pieczęci z 1843 roku, który jest niewyraźny i prawdopodobnie przedstawia jeźdźca na koniu.
Kolejne godło gminne z 1866 r. pokazuje cztery skrzyżowane włócznie z proporcami oraz gwiazdę sześcioramienną, być może symbolizującą cztery niwy terytorialne wchodzące w obszar wsi oraz piątą niwę ? plebańską należącą do proboszcza. Herb ten był używany do II wojny światowej. Później przez kolejne 30 lat Sułkowice nie posiadały żadnego symbolu.

Po uzyskaniu praw miejskich w 1969 roku ustanowiono nowy herb, który przedstawiał na czerwonej tarczy srebrnego orła bez korony, nad połową koła zębatego ze skrzyżowaniami narzędziami kowalskimi - młotkiem i szczypcami- między jego ramionami. Srebrny orzeł znalazł się tam nieprzypadkowo, gdyż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918 samorząd gminy Sułkowice świadomie umieścił go w pieczęci gminnej. Obok odwołań patriotycznych, symbolizował przynależność do prastarej Ziemi Krakowskiej, której godłem był królewski, ukoronowany Srebrny Orzeł; a także symbolizował ponad czterechsetletnią przynależność Sułkowic do starostwa lanckorońskiego. Po mieście Lanckorona - to właśnie Sułkowice były najważniejszą miejscowością tegoż starostwa.

W grudniu 1992 r. Rada Miasta i Gminy w wyniku zmian polityczno - społecznych zastąpiła herb z 1969 r. innym wzorem, wybranym w drodze konkursu. Nowy herb przedstawiał w polu jasnobłękitnym zarys stylizowanej, zielonej choinki, której pień stanowił jasnobrązowy trzonek młotka w słup - położonego na czarnym kowadle, znajdujący się między ramionami podkowy. Jednak wzór ten zakwestionowała Komisja Heraldyczna MSWiA, jako niezgodny z podstawowymi zasadami heraldyki. Zarzucono m.in. nieprzestrzeganie zasady alternacji barw (tzn. metal kładzie się na barwę i odwrotnie, nie należy kłaść barwy na barwę ani metalu na metal) oraz to, że zawierał zbyt wiele elementów.

Nowo przyjęty - wraz z flagą, banerem i pieczęcią - herb Gminy Sułkowice został opracowany zgodnie z wymaganiami Komisji Heraldycznej MSWiA i na przestrzeni wieków jest to już piąty herb Sułkowic.

Tekst: Rozalia Oliwa

 herb Gminy Sułkowice

 

 

LOGOTYP

W 2020 r. drogą konkursu wybrany został logotyp Gminy Sułkowice, oparty na bazie sygnetu i typografii. Symbolika podkowy nawiązująca do szerokich tradycji kowalskich w Gminie, w ułożeniu „na szczęście” czyli tworząca otwarte naczynie do którego wlewa się szczęście. Dodatkowo trzy wstęgi kolorystyczne: żółta w barwie ciepłej – odnosząca się do słonecznej Małopolski, zielona w barwie naturalnej odnosząca się do Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego oraz miejsko-wiejskiego charakteru gminy, oraz barwa niebieska zimna sugerująca świeżość zbiorników wodnych.

 

Zasady użytkowania logo Gminy Sułkowice:

1. Logo jest własnością Gminy Sułkowice.
2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w księdze znaku, dostępnej w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Dopuszczalne jest stosowanie logo jako znaku graficznego z napisem GMINA SUŁKOWICE, jak również z dodatkowym hasłem tekstowym: WYKUCI W SERCU MAŁOPOLSKI. Obecność hasła towarzyszącego uzależniona jest od sposobu i wielkości wykorzystania
logotypu. Treść hasła może ulec zmianie, zgodnie z zapisem wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.
3. Logo wraz z hasłem tekstowym jest elementem identyfikacji wizualnej Gminy Sułkowice, używanym do celów promocyjnych oraz marketingowych, w tym także wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym, sportowym.
4. Logo Gminy Sułkowice wykorzystywane jest przez Urząd Miejski w Sułkowicach oraz przez inne podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, pomocnicze, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i instytucje, które używają go w związku z:
a) współorganizacją z Gminą Sułkowice wydarzenia, przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym,
b) organizacją wydarzenia, przedsięwzięcia, w którym całościowe lub częściowe finansowanie pochodzi z budżetu Gminy Sułkowice,
c) organizacją lub współorganizacją wydarzenia wynikającego z zawartego porozumienia z Gminą Sułkowice,
d) organizacją lub współorganizacją wydarzenia, na które uzyskano zgodę objęcia wydarzenia patronatem honorowym Burmistrza Gminy Sułkowice.
5. Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy Sułkowice.
6. Zachowane proporcje logotypu w stosunku do innych używanych znaków graficznych powinny odpowiadać specyfice i charakterowi jego wykorzystania, a także wpływać na godny i estetyczny jego wygląd.
7. Logo może być używane w celu promocji Gminy Sułkowice, w szczególności:
a) na pismach i dokumentach,
b) na wizytówkach i identyfikatorach,
c) na materiałach promocyjnych (gadżetach),
d) w serwisach internetowych oraz w mediach społecznościowych,
e) w innych przypadkach, jeżeli jest to bezpośrednio związane z działaniami promocyjnymi Gminy Sułkowice.

8. W przypadku stwierdzenia przez właściciela używania logotypu przez podmiot w sposób niewłaściwy, bezpodstawny lub z naruszeniem obowiązującego prawa podmiot ten zostanie poinformowany przez właściciela i zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z zapisami uchwały.

 

logo Gminy Sułkowice  

 

Do pobrania:

HERB

- uchwała
- plik jpeg

LOGO

- uchwała
- plik png