Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. 

Gmina Sułkowice w ramach swoich środków finansowych pomaga mieszkańcom w usunięciu (tj. zapewnia odbiór i utylizację) tego niebezpiecznego odpadu. Bezpłatny odbiór odpadów należy zgłosić telefonicznie do Urzędu pod numerem: 12 273 20 75 (w. 20).

Odpady azbestu przed odbiorem powinny być zgromadzone w workach (można je pobrać bezpłatnie w siedzibie Urzędu) lub na paletach.