Wykaz

Budynek komunalny i lokal w budynku komunalnym stanowiące własność Gminy Sułkowice, będące przedmiotem użyczenia (przedłużenie umów).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Sułkowice.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf