Informujemy, że w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa Gmina Sułkowice, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stosuje monitoring wizyjny.

Monitoringiem objęty jest obszar Rynku w Sułkowicach wraz z bezpośrednio przyległym do niego terenem oraz Zalew w Sułkowicach.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia monitoringu w Rynku w Sułkowicach

Urząd Miejski w Sułkowicach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Miejski w Sułkowicach. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu oraz klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępne są na stronie internetowej Gminy Sułkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia monitoringu Zalewu w Sułkowicach

Urząd Miejski w Sułkowicach prowadzi monitoring wizyjny zalewu w Sułkowicach oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Miejski w Sułkowicach. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu oraz klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępne są na stronie internetowej Gminy Sułkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Zasady funkcjonowania monitoringu reguluje Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 7 czerwca 2018 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Sułkowice