Gmina Sułkowice otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 44.000 zł na zakup książek do szkół podstawowych i przedszkoli oraz na zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Głównym celem realizowanego programu będzie budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci przedszkolnych oraz wzrost aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych.

 

loga_instytucji