Wykaz szkół i placówek niepublicznych

wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Sułkowice

 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Typ lub rodzaj szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Pozostałe lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Niepubliczne Przedszkole Radosne Serce przedszkole

ul. Tysiąclecia 1

32-440 Sułkowice

brak