Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 25 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty. Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na okres dłuższy niż 120 dni.

Świetlica Środowiskowa  w Sułkowicach zaprasza chętne dzieci z Ukrainy,  które ukończyły pierwszą klasę i starsze zamieszkujące teren Gminy Sułkowice na akcję "Lato 2022".

Zajęcia polegać będą na zagospodarowaniu dzieciom czasu wolnego w terminie od 4 do 22 lipca 2022 roku w godzinach od 9:00 do 13:00. W programie gry i zabawy ruchowe dla dzieci na hali sportowej oraz świeżym powietrzu, ognisko integracyjne, zajęcia plastyczne, wycieczki piesze oraz autokarowe (Rusinowa Polana, park linowy, basen odkryty w Nieznanowicach, zwiedzanie Zamku oraz Zapory Wodnej w Dobczycach). Opiekę świadczyć będzie ukraiński wychowawca.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, do którego zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcom zakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju. Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności od organizacji kraju docelowego w domach prywatnych, indywidualnych mieszkaniach, pomoc we wszystkich formalnościach i w znalezieniu pracy.

 

Organizacja ta uruchomiła specjalną stronę www:

Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę dla uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska,

za pośrednictwem której uchodźcy zainteresowani wyjazdem za granicę będą mogli zgłosić się wybierając jeden z krajów, który zgłosił ofertę pomocy.

 

Formularz zgłoszeniowy